"COVID19 – עתיד שרשראות אספקה בקמעונאות"

24/07/2020

תרגום ועריכה: עירית גלילי

רשתות האספקה הקמעונאיות בכל העולם התמודדו עם אתגרים גדולים מתחילת משבר הקורונה:  

הפרעות באספקה, חוסרים, צווארי בקבוק בהובלה, ותנודות חריפות בביקושים.

הדו"ח האחרון של Resilience 360  ו-BCI (המכון להמשכיות עסקית) שכותרתו "COVID19 – עתיד שרשראות אספקה" (COVID19: The Future of Supply Chains), משקף את השפעה הקשה שהייתה למגפה על שרשראות האספקה בעולם, כאשר 73% מהארגונים נתקלI בבעיה מזיקה או "משמעותית" כלשהי. 

מהסקר שנערך בקרב 350 יצרנים וקמעונאים ברחבי הגלובוס עלו המימצאים שלהלן:

מרבית הארגונים לא היו מוכנים למגיפה מבחינה תכנונית:

פחות ממחצית הארגונים (49.5%) דיווחו על קיומה של תכנית מתאימה לאתגרי שרשרת האספקה שנתקלו בהם במהלך המגיפה.

הקשיים שהתעוררו כתוצאה מכך הובילו ארגונים רבים כיום לטפל כיום בהכנת תוכניות עתידיות: 53.2% עדכנו שהם מתכננים להכין תכנית מקיפה, ו- 32.3% נוספים אמרו שיתאימו את התוכניות הנוכחיות כדי להבטיח שהם יכסו סוגיות שעלו בנוגע לשרשרת האספקה.

ההיצע והביקוש הושפעו משמעותית במהלך המגיפה:

שלושת רבעי מהארגונים (73.0%) נתקלו בבעיה משמעותית בצד ההיצע ואחד מכל חמישה ארגונים דיווח על ביקוש מוגבר למוצריהם ושירותיהם, למשל, ארגוני IT, טלקומוניקציה ותרופות.

המגיפה גרמה לארגונים רבים לבצע בדיקת נאותות מעמיקה לגבי הספקים שלהם בשרשראות האספקה 

כשני שליש מהארגונים מתכננים לבצע בדיקת נאותות עמוקה לגבי הספקים המובילים שלהם – ולבחון גם את ספקי המשנה של הספקים המובילים.

המגיפה גרמה לשיבושים קשים בשרשראות אספקה, והתברר שספקים שמקום מושבם באירופה תלויים מאוד ברכיבים שמגיעים מאסיה.

מומלץ לבצע את בדיקת הנאותות לפני חתימה על חוזה, ולבחון היטב בעיות פוטנציאליות - כמו הסתמכות יתר על אזור גיאוגרפי מסויים.

חלה עליה בשימוש בטכנולוגיה כדי כדי לסייע בתכנון ואסטרטגיה של שרשרת האספקה

57.1% מהארגונים משתמשים במערכות משלהם למיפוי שרשרת האספקה, בעוד ש -13.5% משתמשים במערכות מתמחות.

20% מבין אלה שאינם משתמשים כיום בכלים טכנולוגיים שוקלים כעת לרכוש כלי מומחה.

יותר ממחצית הארגונים מתכוונים לגוון את בסיס הספקים שלהם לאחר המגיפה

57.2% מהנשאלים מחפשים לגוון את בסיס הספקים שלהם לאחר COVID-19, תוך הפחתת התקשרות עם ספקים במזרח הרחוק.

סורסינג מקומי יהפוך למיינסטרים

שני שליש אומרים שיתבססו על סורסינג מקומי כדרך חסכונית יותר להבטיח שניתן יהיה לרכוש מוצרים במהירות וביעילות.

יגבר החיבור הלוגיסטי עם צד ג'

לוגיסטיקה שתתבצע על ידי גורם חיצוני תאפשר לארגון  גמישות ותייתר את הצורך לבנות רשת ספקים משלו בעלות משמעותית.

צפויים להתפתח אשכולות לוגיסטיים המשנים את פרופיל הסיכון של שרשראות האספקה.

אשכול כזה מקטין את הסיכון התחבורתי כיוון שהוא מצמצם את אורך הנסיעות הנדרשות, מנגד  הוא יוצר ריכוז סיכונים ספציפי לתעשייה, מכיוון שמספר ספקים נמצאים באותו מקום, מה שיגדיל את ההשפעה של אירוע גדול כמו אסון טבע או מגיפה.

לסיכום

המשבר העצים את הצורך בחיזוק הקשרים והתקשורת בין השותפים ב"שרשרת הערך" הקמעונאית, לצד צורך בפיתוח מודלים אסטרטגיים של ניהול סיכונים בתכנון שרשרת האספקה הכוללים:

  • בסיס אספקה מגוון יותר

  • השקעה לטווח ארוך בהצלחה של ספקים מרכזיים תוך שקיפות מירבית במידע ובהחלטות

  • רמות גבוהות יותר של מלאי מוצרים חיוניים

ומעל לכל השקעה בתהליכי עבודה וצוותים זריזים, גמישים ויצירתיים בפתרון בעיות, תוך דגש על מעורבות ומחויבות חברתית.