אתגר האופטימיזציה של ניהול מלאי קמעונאי


מדוע ניהול מלאי אופטימלי בקמעונאות משמעותי כל כך?


ניהול אופטימלי של המלאי משפיע בו זמנית על ההכנסות (גידול במכירות כתוצאה מזמינות וצמצום חוסרים)

ועל ההוצאות (קיטון בעלויות הנובעות מפחת ואובדנים של " מלאי איטי" ששוכב על המדף"), לכן השפעתו על 

שורת הרווח גדולה מאוד.


מטרת המלאי הזמין בחנות היא לשרת את הקונים, ולאפשר להם לקנות את מה שהם צריכים ורוצים.

ולכן רמות מלאי המוצרים בחנות צריכות להתאים למה שהקונים רוצים = הביקוש.


אבל יש אתגר גדול בחיזוי הביקושים:


  • איך להזמין מוצרים כך שיתאימו באופן מדוייק לביקוש של הקונים?

  • שלא יווצר מלאי עודף?

  • שלא יהיה מלאי חסר?


כשמנתחים מלאי בחנויות קמעונאיות בתחום המזון מוצאים חמישה מצבים של רמות מלאי:


רמות המלאי מתאימות לרמות המכר = המלאי מאוזן 

דהינו, המלאי מספיק למכירה ממוצעת של ימים או שבועות כפי שמוגדר מראש על סמך ניתוח נתוני מכר (מספר הימים/שבועות נקבע על פי אופי הקטגוריה ותדירות הגעת הספק), ולעודף מסויים למקרה של ביקוש גבוה מהממוצע ותצוגה וניראות מתאימים. 

המלאי גבוה מהנדרש = עודף מלאי

המלאי בחנות חורג מעבר לממוצע שנקבע לעיל. מצב זה יוצר פריטים של "מלאי איטי" או "סבב מלאי נמוך".

המלאי נמוך מהמכר = חוסר מלאי 

המלאי בחנות נמוך מהממוצע שנקבע. במצב זה יש סיכוי גבוה ל"חוסר מלאי" ואובדן מכר

יש מלאי בחנות ואין מכר = מכר "0"

מאפיין פעמים רבות מצבים  שבהם המוצרים במחסן במקום על המדף, או שיש בעיה בתצוגות במדפים

אין מלאי בחנות ואין מכר 

כאשר מדובר בפריטים פעילים, יש סיכוי  שהפריט לא נמכר בגלל "חוסר זמני" אצל הספק או שהוא "נעלם" מהדוחות.


כאשר אנחנו מנתחים את איכות ניהול המלאי בחנות קמעונאית, אנחנו מסווגים את הפריטים בכל קטגוריה לפי חמשת המצבים.


מצב שבו אחוז הפריטים עם רמות מלאי מאוזן נמוך מ - 60%  מסך הפריטים מעיד על בעייתיות בניהול המלאי.

טיפול במצב כזה באמצעות דוחות בקרה מתאימים מסייע באיתור החריגים וטיפול מהיר בשיפור ניהול ההזמנות והמלאי - וכתוצאה - שיפור מיידי בריווחיות. 


נשמח לסייע לכם באיפיון איכות ניהול המלאי ושיפור תהליכי ההזמנות והמלאי.

לפרטים אנא פנו לארזה 0525609149 arza@sinergia-group.co.il