אופטימיזציה של ניהול מלאי מאוזן והזמנות

ניהול מלאי והזמנות הם תהליכים מורכבים מאוד בעולם הקמעונאות.

אופטימיזציה של תהליכים אלו יכולה לשפר משמעותית את שורת ההכנסות מחד ולצמצם את ההוצאות מנגד.

אנחנו מלווים עסקים בעולם הקמעונאות וההפצה באנליטיקס מתקדם של ההזמנות, המלאי והאובדנים, ומסייעים בתכנון, אופטימיזציה ובקרה של תהליכים אלו, תוך שאיפה להגיע  למלאי מאוזן - "שלא יחסר ולא יהיה מיותר" תוך רמת שרות מיטבית לקונים.

לפרטים אנא פנו לארזה 0525609149 arza@sinergia-group.co.i