"COVID19 – עתיד שרשראות אספקה בקמעונאות"

רשתות האספקה הקמעונאיות בכל העולם התמודדו עם אתגרים גדולים מתחילת משבר הקורונה: הפרעות באספקה, חוסרים, צווארי בקבוק בהובלה, ותנודות חריפות בביקושים. המשבר העצים את הצורך בחיזוק הקשרים והתקשורת בין השותפים ב"שרשרת הערך" הקמעונאית, לצד צורך בפיתוח מודלים אסטרטגיים של ניהול סיכונים בתכנון שרשרת האספקה הכוללים: בסיס אספקה מגוון יותר השקעה לטווח ארוך בהצלחה של ספקים מרכזיים תוך שקיפות מירבית במידע ובהחלטות רמות גבוהות יותר של מלאי מוצרים חיוניים

קרא עוד
אתגר האופטימיזציה של ניהול מלאי קמעונאי

ניהול אופטימלי של המלאי משפיע בו זמנית על ההכנסות (גידול במכירות כתוצאה מזמינות וצמצום חוסרים) ועל ההוצאות (קיטון בעלויות הנובעות מפחת ואובדנים של " מלאי איטי" ששוכב על המדף"), לכן השפעתו על שורת הרווח גדולה מאוד. מטרת המלאי הזמין בחנות היא לשרת את הקונים, ולאפשר להם לקנות את מה שהם צריכים ורוצים. ולכן רמות מלאי המוצרים בחנות צריכות להתאים למה שהקונים רוצים = הביקוש. אבל יש אתגר גדול בחיזוי הביקושים: איך להזמין מוצרים כך שיתאימו באופן מדוייק לביקוש של הקונים שלא יווצר מלאי עודף? שלא יהיה מלאי חסר?

קרא עוד